DOVOLJENJE ZA POSTAVITEV AVTOMOBILSKIH NADSTREŠKOV, GARAŽE MONTAŽNE, GRADNJA GARAŽE

Dovoljenje za postavitev avtomobilskih nadstreškov

Željko Vogrin, načelnik Upravne enote Maribor pove, da za nadstreške do 30 m2 investitor običajno ne potrebuje gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije, v določenih primerih so potrebna le soglasja.

Postavitev montažnih nadstreškov-carportov za parkiranje avtomobilov ni sporna, težava bi mogoče nastala le na posameznih lokacijah, pri umestitvi nadstreška v prostor, kjer je oblikovanje pogojeno z uporabo materialov osnovnega stanovanjskega objekta ali pa je postavitev omejena s faktorjem pozidanosti (FZ) oz. faktorjem izrabe zemljišča (FZI).

Lokacija za postavitev nadstreška se mora preverit, zato se oglasite na pristojni Upravni enoti oz. Občini, kjer vam bodo posredovali vse potrebne informacije.Carport Carport Carport Carport Carport Carport
Pokličite nas

Pošljite povpraševanje

Izpolnite nam formular za povpraševanje. Ogovorili vam bomo na vaše povpraševanje. Pošljite povpraševanje
Predstavitveni katalog